Great Place to Work

Compagnon is een gecertificeerde Great Place to Work. Het is een hele uitdaging dit te worden en te blijven. De hele ‘employee experience’, van onboarding tot offboarding, moet optimaal zijn. Onze specialisten Career Services denken graag met je mee

Persoonlijk leiderschap

In zijn boek ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ verwoordt Stephen Covey hoe effectief persoonlijk leiderschap leidt tot succesvolle persoonlijke keuzes en samenwerkingsrelaties, zowel in een zakelijke als een sociale context.

Persoonlijk leiderschap betekent verantwoordelijkheid nemen, initiatief tonen, doelbewust koers bepalen en prioriteiten stellen. In samenwerkingsrelaties staat het besef van wederzijdse afhankelijkheid en het zoeken naar win-win situaties centraal.

Deze kernwaarden vormen de basis van onze samenwerking, zowel intern als met opdrachtgevers. Ook vormen zij de basis van onze dienstverlening op het gebied van mobiliteitsvraagstukken, loopbaanbegeleiding, assessments, re-integratie tweede spoor en outplacementtrajecten van kandidaten, die succesvol willen zijn op de interne of externe arbeidsmarkt.

Compagnon kwaliteit

Cedeo-erkenning
Bij 80% klanttevredenheid kunnen organisaties een Cedeo-erkenning verkrijgen. De tevredenheid over Compagnon Career Services was het afgelopen jaar 100%!  
Aangesloten bij Arbora
Compagnon is aangesloten bij Arbora global career partners. Arbora is een wereldwijde outplacement, loopbaanbegeleiding en leiderschapsontwikkeling organisatie.  

Arbeidsmarkt Adviseurs

Iedere organisatie is anders. Met onze gespecialiseerde consultants ontwikkelen we maatwerk oplossingen voor organisaties. We volgen hiermee de complete 'employee journey' en hebben zo een unieke positie als specialist voor het hele proces van in-, door- en uitstroom.

Waar kan de dienstverlening bijvoorbeeld uit bestaan:

  • Ontwikkelen van een strategisch beleid voor in-, door- en uitstroom.
  • Verzorgen van selectie- en ontwikkelassessments.
  • Ontwikkelen en invullen van voor 2e spoor reintegratie.
  • De Werk Energie Analyse voor het in kaart brengen van de twee werkkenmerken: de energiebronnen en de werkstressoren.
  • Ontwikkelen en uitvoeren van verbetertrajecten.