testimonial sander janmaat

Outplacement voor Trelleborg

HR-manager Sander Janmaat van Trelleborg over het verplaatsen van de productie

Het klinkt tegenstrijdig. Een bedrijf waarvan de zaken beter gaan dan ooit, maar dat toch een van de fabrieken sluit en afscheid neemt van ruim 70 medewerkers. Het gebeurde eind juni 2023 bij Trelleborg Ridderkerk BV. HR-manager Sander Janmaat vertelt waarom. En vooral wat dit betekende voor de medewerkers. “Het was geen makkelijk traject. Maar nu, achteraf, kan ik zeggen dat dit onderdeel van het lange proces ons is meegevallen. Onze mensen zijn dankzij de intensieve begeleiding van Compagnon goed terechtgekomen.”


Unieke oplossingen wereldwijd
De 18 kilometer lange verzonken Fehmarnbelttunnel tussen Duitsland en Denemarken? Die wordt dankzij de afdichtingen van Trelleborg waterdicht. Net als de Hong Kong-Macautunnel, de Noord-Zuidlijntunnel in Amsterdam, de Groote Zeesluis in IJmuiden en vele sluis- en droogdokdeuren over de hele wereld. Het bedrijf is wereldleider als het gaat om het afdichten van ‘natte’ infrastructuur, en ontwikkelt bijvoorbeeld ook afdichtingen in fundaties van windmolens op zee en grote schokdempers voor installatieschepen voor het plaatsen van die windmolens. “In Nederland ontwerpen we maatwerkoplossingen voor uiteenlopende projecten. De productie zelf vindt plaats in meerdere Trelleborgfabrieken, vooral in Azië.”

“Productie verplaatsen terwijl de zaken beter gaan dan ooit? Dat besluit je niet zomaar”

Buiten het dorp

Het gaat Trelleborg voor de wind. Waarom de productie dan toch verplaatsen? Sander: “Het bedrijf in Ridderkerk is 144 jaar geleden buiten het dorp gebouwd, maar inmiddels ingesloten door woningen, een school en een winkelcentrum. De productie aanpassen en optimaliseren werd steeds lastiger, vanwege milieu- en omgevingseisen. Tegelijkertijd neemt de wereldwijde vraag naar onze oplossingen toe. We konden daardoor vanuit deze fabriek steeds minder efficiënt en winstgevend produceren.” Er moest een goede oplossing worden bedacht. Sander, jurist met ervaring in communicatie en HR, werd gevraagd om het traject te begeleiden.

 

Het einde van de loopbaan
“We onderzochten verschillende oplossingen voor de toekomst. Van begin af aan zijn we zeer transparant geweest en betrokken we medewerkers daarbij. Zo hebben we een adviescommissie aangesteld van medewerkers uit het bedrijf om mee te denken. En uiteraard doorliepen we een lang medezeggenschapstraject waarbij de OR met externe adviseurs ons werk nog eens dunnetjes overdeed.” Na 2 jaar bleek het sluiten van het productiegedeelte toch echt de enige haalbare en duurzame oplossing. “We besloten om de productie binnen Trelleborg te verplaatsen en door te gaan als Sales & design engineering excellence center.” Voor 70 medewerkers in de productie betekende dit helaas wel het einde van hun loopbaan bij Trelleborg.

 

Ineens de knop omzetten

Sander: “Gedurende deze paar jaar hielden we onze mensen elke 3 à 4 weken op de hoogte van de voortgang van het traject. Helemáál verrast waren ze dan ook niet toen we in juni 2022 het besluit bekendmaakten. Dat betekende dus dat ze per juli 2023 hun baan zouden verliezen. Dat heeft natuurlijk een enorme impact. Sommige collega’s werkten hier al 35 of 40 jaar en hadden niet verwacht dat ze ooit nog zouden gaan solliciteren. Ineens moesten zij die knop omzetten. Gemotiveerd blijven om je nog een jaar voor ons in te zetten terwijl je weet dat je je baan gaat verliezen, dat vraagt nogal wat van mensen. We zijn hier zeer zorgvuldig mee omgegaan. Zo hebben we ons met de OR en vakbonden ingezet voor een goede sociale regeling met een relatief hoge beëindigingsvergoeding voor diegenen die tot het einde zouden blijven.”

De beste klik met Compagnon

Een belangrijk onderdeel van die sociale regeling was professionele outplacementbegeleiding en loopbaancoaching voor de medewerkers. “We spraken hiervoor verschillende partijen; met Compagnon hadden we de beste klik. Op persoonlijk vlak én qua aanpak. Dat mijn HR-collega Jet Stricker al goede ervaringen met ze had, was ook een plus. We trapten de samenwerking af met een uitgebreide kennismaking, waarbij de adviseurs van Compagnon eerst aan ons management en de OR uitlegden wat outplacement precies inhoudt en welk stappenplan ze voor Trelleborg voor ogen hadden. Daarna volgden in het najaar van 2022 presentaties aan de betrokken medewerkers en begonnen de workshops.”


Individuele loopbaancoaching

“In het begin waren veel van onze mensen nog afwachtend en vonden ze het spannend. Logisch, de meesten zijn het niet gewend om in zo’n soort klas te zitten. Maar de adviseurs van Compagnon namen ze hierin erg goed mee. ‘Je zit hier niet voor ons, maar voor jezelf, voor je eigen toekomst. En wij begeleiden je daar naartoe.’ Die boodschap brachten ze duidelijk over. Uiteindelijk meldde nagenoeg iedereen zich aan voor de individuele loopbaancoaching, die logisch aansloot op de workshops in kleine groepjes.”

"Je zit hier niet voor ons, maar voor jezelf, voor je eigen toekomst. En wij begeleiden je daar naartoe". Die boodschap brachten ze duidelijk over.

Zes maanden begeleiding

Centraal in de werkwijze van Compagnon staan de persoonlijke begeleiding en aanpak op maat. Sander: “Alle deelnemers hadden hun eigen coach met wie ze eerst kennismaakten om te kijken of het klikte. In december 2022 gingen de zes maanden van persoonlijke outplacementbegeleiding echt van start met een-op-een-sessies. Wat is je waarde op de arbeidsmarkt? Wat zijn je talenten, mogelijkheden en persoonlijke wensen? En hoe ziet je potentiële nieuwe werkomgeving eruit? Dit soort zaken kwam in de sessies aan bod.”

Van trainingen tot nieuwe foto’s

“De sessies werden steeds concreter en praktischer. Denk aan een LinkedIn-cursus en trainingen voor het opstellen van een goede sollicitatiebrief en een cv. Daarnaast werd er geoefend met het voeren van sollicitatiegesprekken. Ook leuk: er kwam een fotograaf langs om van iedereen mooie foto’s te maken, bijvoorbeeld voor LinkedIn. Vanuit Trelleborg ondersteunden we het traject door permanent ruimtes vrij te houden. Daarnaast stelden we computers beschikbaar voor wie er zelf geen had.”

“De banenmarkt met standjes van 30 bedrijven uit de regio was een groot succes”

Potentiële nieuwe werkgevers

“Misschien wel het mooiste”, vertelt Sander, “moest toen nog komen.” Hij doelt op de banenmarkt eind april 2023 “Daar zagen onze mensen voor het eerst hoe gretig de arbeidsmarkt op ze reageerde. De mensen van Compagnon hebben echt hard aan die dag getrokken. En met resultaat! Ruim 30 bedrijven, maar ook uitzendbureaus en het UWV stonden die dag met standjes in ons bedrijf. In onze regio zijn zo’n 30.000 vacatures, dus die bedrijven popelden om onze medewerkers te enthousiasmeren voor hun organisatie. Ik vond het mooi om te zien hoe de coaches van Compagnon de dag proactief in goede banen leidden. Stonden onze mensen met elkaar te kletsen in plaats van met een potentiële nieuwe werkgever? Dan werden ze door de coaches echt letterlijk naar de voor hen juiste standjes geloodst. Het was een heel leuke en succesvolle middag.”

Trots

Hoe het is afgelopen met de medewerkers? “Die hebben stuk voor stuk een bewuste keuze gemaakt. De meesten zijn al ergens gestart. Anderen gaven aan eerst vakantie op te nemen en rustig na te denken over bij welk bedrijf ze gaan solliciteren. Ik ben echt trots op ze. Hoe ze zijn omgegaan met het besluit om de fabriek te sluiten. Hoe ze zich nog een jaar lang voor Trelleborg hebben ingezet. En hoe ze, hoe spannend het in het begin ook was, het outplacementtraject hebben doorlopen. Zijzelf kijken er ook positief op terug. Dat is voor mij de kers op de taart.”

Sander Janmaat over de outplacementbegeleiding door Compagnon

“Proactiviteit, persoonlijke betrokkenheid, korte lijnen en geen drempels. Die woorden komen als eerste in me op als ik terugkijk op de begeleiding. Neem de wekelijkse spreekuren. De adviseur van Compagnon bleef dan niet in haar kamer zitten wachten, maar liep echt de fabriek in om onze medewerkers te spreken. De coaches communiceerden ook duidelijk wat zij van ons verwachtten. Logisch, het ging om onze medewerkers, dus het was onze verantwoordelijkheid dat het proces goed verliep. Verder heeft Compagnon ons volledig ontzorgd, of het nu ging om het organiseren van de grote banenmarkt of het regelen van broodjes bij een bijeenkomst.”

sander janmaat LI foto
Dankzij intensieve outplacementbegeleiding zijn onze mensen goed terechtgekomen’’
Sander Janmaat - HR-manager - Trelleborg