Succes op de arbeidsmarkt met een sterk employer brand

Positioneer je als onweerstaanbare organisatie

Werving van kandidaten en het aanspreken van nieuw talent is voor vrijwel elke organisatie een grote uitdaging. De krapte op de arbeidsmarkt betekent dat je de organisatie moet positioneren en profileren. Hiermee leg je het fundament voor duurzaam succes op de arbeidsmarkt. Compagnon staat al 20 jaar middenin de arbeidsmarkt. Wij helpen organisaties om hun employer brand te ontwikkelen en activeren om zo talent te kunnen aantrekken.
Ontwikkeling employer brand

Starten met employer branding

Het ontwikkelen van het employer brand is een continu proces. Onze partner Talmark heeft hiervoor een praktische methode ontwikkeld. 

Deze methode onderscheidt vier fasen:

  • Begrijpen
  • Strategie & planvorming
  • Uitvoeren
  • Meten

Het scherp houden van de boodschap en het meten van de resultaten houden 'het wiel' draaiende. 

    Welkom bij Compagnon

    Frank Roders
    Frank Roders