Loopbaanbegeleiding voor groei van medewerkers

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor een positieve loopbaanontwikkeling. Met Compagnon maken medewerkers een loopbaanplan met “SMART” korte en lange termijn doelen. 

Loopbaanbegeleiding

Het doel van loopbaanbegeleiding is de ontwikkeling van loopbaanperspectief en de vaardigheden om dat te realiseren. Het perspectief verkrijg je door terug te blikken op de loopbaan en een plan van aanpak te maken voor duurzame inzetbaarheid. Loopbaanbegeleiding houdt ook in dat er vraagtekens worden geplaatst bij wat men als vanzelfsprekend ziet en het creëren van doelbewuste activiteit.

Wat onderscheidt loopbaanbegeleiding via Compagnon:
  • Korte doorlooptijden: snel naar resultaat.
  • Persoonlijke aanpak: maatwerk voor iedere deelnemer.
  • ISO-gecertificeerd: focus op kwaliteit.

Zo bewegen de organisatie en de medewerker tijdig in de juiste richting en worden problemen voorkomen.

Meer weten?

Aanpak

In onze begeleidingstrajecten ligt het accent op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en het vergroten van zelfinzicht met de mogelijkheid aanvullende doelstellingen te formuleren. Onderdelen van het loopbaanbegeleidingstraject zijn een intake, een trajectplan, coachingsgesprekken en testen om zicht te krijgen op passende mogelijkheden voor de medewerker. 

Resultaat:
• Een helder zelfbeeld van de kwaliteiten, competenties en gedragsstijl in het werk;
• Inzicht in hoe het huidige gedrag van de medewerker overkomt op de werkomgeving;
• Inzicht in persoonlijke belemmeringen en krachten en concrete handvatten hoe hiermee om te gaan;

Het traject wordt afgerond met een loopbaanplan met SMART korte en lange termijn doelen.


Welkom bij Compagnon

Laura Kokx
Laura Kokx