Onze vestigingen
Amsterdam
020-4084010
s-Hertogenbosch
073-7511716
Utrecht
030-6701570
Zoetermeer
079-3631680
Flexmanagement

Flexmanagement

Optimale organisatie en beheersing van uw externe arbeidsschil is een vereiste om direct in te kunnen spelen op marktontwikkelingen. Voor veel organisaties is het echter een grote uitdaging om regie en controle te krijgen over het inhuurproces van flexibele arbeid.

Welke kansen bieden onze kennis en oplossingen voor u?

Het inhuurproces van extern personeel is continu aan verandering onderhevig. Door bijvoorbeeld veranderende wet- en regelgeving, verandering van vraag en aanbod en verandering in technologie. Door de expertise van Compagnon op deze gebieden kunnen wij uw organisatie ondersteunen uw inhuurproces zo efficiënt mogelijk in te richten. Maak kennis met onze 'specialties' in Flexmanagement.

Sourcing via Compagnon
Het transparant bij elkaar brengen van vraag en aanbod. De juiste persoon via het juiste kanaal en tarief.
 • Via het searchteam toegang tot de hele ZZP-markt.
 • Een transparant wervingsproces met leveranciers en kandidaten.
 • Duidelijke formulering en publicatie van vraag en aanbod.
 • Gerichte leveranciersscreening en complete dossiers (VAR, ID etc).
 • Screening van kandidaten.
Contractmanagement met Compagnon
De juiste naleving van contracten en administratieve afhandeling van uren en facturen met uw leveranciers.
 • Juiste naleving en controle van contracten.
 • Correcte afhandeling van uren en facturen.
 • Monitoren van leveranciers.
 • Realtime flexschil rapportages en dashboards.
Implementatie en advies door Compagnon
De juiste keuzes en veranderingen doorvoeren voor het optimaliseren van inhuurproces om grip en transparantie te verkrijgen op uw flexschil.
 • Met de inhuurscan worden uw risico’s in kaart gebracht.
 • Niet het wiel uitvinden, maar gebruik maken van specialistische kennis en ervaring.
 • Standaardiseren van het inhuurproces van uw organisatie.
De zekerheden van Compagnon
 • Gespecialiseerde consultants op het gebied van flexmanagement.
 • Inzet van state-of-the-art gespecialiseerde inhuursoftware.
 • Kennis van gehele proces, vanaf implementatie tot en met realisatie.
 • Heldere service level agreements en kpi’s.
 • Verhoging van kwaliteit en verlaging van kosten (total cost-of-hire).

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.