Onze vestigingen
Amsterdam
020-4084010
s-Hertogenbosch
073-7511716
Utrecht
030-6701570
Zoetermeer
079-3631680

Disclaimer en gebruik van cookies op deze website

Algemeen

De website www.compagnon.com is een initiatief van Compagnon. Het doel van deze site is het bieden van informatie over het werkterrein van Compagnon. De informatie die aangeboden wordt onder de domeinnaam www.compagnon.com is primair gericht op inwoners van Nederland. Iedere bezoeker van www.compagnon.com stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
De informatie op www.compagnon.com is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn of zelfs onjuistheden bevatten. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is Compagnon niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie en producten of diensten, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid links
Op deze site zijn diverse links naar andere websites opgenomen ter informatie van de bezoekers van www.compagnon.com. Compagnon heeft geen enkele zeggenschap over deze sites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die ontstaat door gebruik van de op deze sites aangeboden informatie, producten of diensten.

Rechten van intellectuele eigendom
Deze website bevat merken en oorspronkelijke werken, zoals onder andere teksten, foto's en slagzinnen, die beschermd zijn door diverse rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, merk- en/of auteursrechten. Compagnon is een geregistreerd merk van Compagnon BV. Overige merken en logo's op deze site zijn van de rechthebbende eigenaar. Ieder gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegelaten in de relevante wet- en regelgeving is niet toegestaan. Compagnon behoudt al haar rechten voor.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Compagnon mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

Informatie over toepassing van cookies op deze website

Wat zijn cookies?
Een cookie is een bestand dat door een website geplaatst wordt op de computer van de sitebezoeker met als mogelijke doelen:

Functioneel: om het gebruik van de website te vergemakkelijken, bijvoorbeeld om de bezoeker bij herhaalbezoek te herkennen, inloggen te versnellen en formulieren versneld in te vullen.
Analytisch: om bezoekstatistieken te verzamelen en deze met name te kunnen gebruiken voor verdere verbetering en vernieuwing van de website.
Commercieel: om het klikgedrag van de individuele bezoeker te volgen en op basis van deze informatie commerciële acties te doen, bijvoorbeeld het aanbieden van specifieke informatie naar aanleiding van specifiek klikgedrag.

Er zijn veel soorten cookies, maar de nieuwe wetgeving maakt onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies zijn niet aan de regelgeving gebonden. De niet-functionele cookies wel, waaronder dus ook de analytische en commerciële. Tot de laatste behoren ook de cookies die bijvoorbeeld Google Analytics en veel social sharing buttons van sociale medianetwerken zetten.

Welke cookies worden op deze site gebruikt en met welk doel?
Deze website maakt gebruik van enkele functionele cookies, te weten:
  • ASPXANONYMOUS: dit geeft iedere bezoeker een uniek nummer. Het bevat geen persoonsgegevens van de bezoeker, maar herkent wel herhaalbezoek.
  • ASP.NET_SessionId: dit is een cookie die gezet wordt voor website functionele aspecten gedurende een sitebezoek. Na het afsluiten van de internetbrowser wordt dit cookie verwijderd.
Daarnaast maakt deze website gebruik van enkele cookies voor analytische doeleinden d.m.v. Google Analytics en Snoobi Analytics, te weten:
  • _utma: dit houdt bij hoe vaak de bezoeker naar de site komt, waaronder het eerste en meest recente bezoek.
  • _utmb en _utmc: de B en C werken samen om de bezoekduur aan de site te bepalen.
  • _utmz: dit houdt bij wat de herkomst van de bezoeker is, bijvoorbeeld een zoekmachine of een referentiesite, maar ook eventuele zoekwoorden en de regio.
Tot slot beschikt deze website over buttons om informatie van deze website te delen op uw (eventuele) sociale medianetwerken (bijv. LinkedIn, Twitter en Facebook). Deze sociale netwerken plaatsen ook cookies voor zowel functionele, analytische als commerciële doeleinden. Het betreft hier ondermeer cookies van:
  •     Twitter.com
  •     Facebook.com
  •     Linkedin.com
  •     Google.com (maps)
  •     Youtube.com
Hoe kunt u cookies weigeren of verwijderen?
Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies weigeren en eventueel al geplaatste cookies verwijderen. Er zijn diverse soorten internetbrowsers (bijv. Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari) en de wijze van instellen varieert. Raadpleeg daarom de help-functie van uw internetbrowser om uw cookie-instellingen desgewenst aan te passen. Houd er rekening mee dat het aanpassen van uw instellingen effect kan hebben op alle sites die u bezoekt.
Meer weten?
Onno Servaas+31 (0)79-3631680
Stel een vraag