Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatieMelding niet meer tonen
Onze vestigingen
Amsterdam
020-4084010
s-Hertogenbosch
073-7511716
Utrecht
030-6701570
Zoetermeer
079-3631680
Cover
Vervuld
Zakelijke dienstverleningISonIHBOI32 uur
Personeelsmanager
Monique van den Hoogen06-81798089
De functie

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de volgende taken en resultaten:

Optimalisatie HR- en organisatiebeleid (en bedrijfsprocessen)
(Pro)actief adviseren over en (mede) vormgeven van een adequate organisatie-inrichting, personeelsplanning/ -bezetting; aansluitend op de gekozen strategie. Ontwikkelen en beheren van de bijbehorende beleidsinstrumenten (functieprofielensysteem, beoordelingssysteem e.d.). Het inventariseren en analyseren van de bestaande bedrijfsprocessen en -systemen. Definiëren en specificeren van knelpunten, kansen en bedreigingen hierin. Opstellen van oplossings-/verbetervoorstellen en adviseren van het MT in te maken keuzes.

Optimalisatie bedrijfscultuur en aantrekkelijk werkgeverschap
Initiëren en organiseren van activiteiten en acties ter versterking van de bedrijfsfilosofie. Zorg dragen voor een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket. Cao en arbeidsrechtelijke vraagstukken beantwoorden. Mede bewaken en bijsturen van het uitdragen van de bedrijfsfilosofie en sociaal ondernemen (certificering PSO).

Adequate in-, door- en uitstroom van personeel
Zorg dragen voor een adequaat werving & selectieproces en een succesvolle integratie van nieuwe medewerkers. Bijdragen aan een optimale benutting van de personeelscompetenties d.m.v. faciliteren in en coördineren van ontwikkelingsmogelijkheden (opleidingen, Knaapen-leerbedrijf, loopbaanplannen e.d.). Juiste verlenging c.q. afwikkeling van dienstverbanden (laatstgenoemde aansluitend op de reden van uitstroom, indien nodig i.s.m. derden).

Efficiënte dekking van bedrijfsrisico’s (HR-gebied)
Risico’s, kansen en bedreigingen m.b.t. de inrichting/bedrijfsvoering tijdig signaleren. Het management en de organisatie hierover (pro)actief adviseren/sturen d.m.v. zowel korte als lange termijnoplossingen. Ontwikkelen, beheren en bewaken van arbeidsvoorwaardelijke/-rechtelijke documenten en contracten, teneinde eventuele bedrijfsrisico’s zoveel mogelijk af te dekken.

Het profiel
 • HBO Personeel & Arbeid of HBO Bedrijfskunde
 • Aanvullende cursussen/trainingen op strategisch gebied
 • 5 jaar in vergelijkbare functie
 • Affiniteit met IT
 • Inzicht in bedrijfsprocessen en –systemen
 • Kennis van wet- en regelgeving, cao’s en arbeidsrecht
 • Gedragscompetenties: Plannen en organiseren, overtuigingskracht, sociabiliteit, discipline, omgevingsbewustzijn
 • Kerncompetenties: Klachtgerichtheid, creativiteit, sensitiviteit, organisatieloyaliteit, resultaatgerichtheid.
De organisatie

KnaapenGroep kent een rijke historie. Het bedrijf werd opgericht in 1652 en is daarmee het oudste familiebedrijf van Nederland. Inmiddels staat de 11de generatie aan het roer. Tegelijkertijd is het een jong bedrijf; de gemiddelde leeftijd van het MT is 35 jaar.

Van eenvoudig schildersbedrijf zijn ze uitgegroeid tot een multidisciplinair renovatiebedrijf, met voornamelijk woningcorporaties als opdrachtgever. Ze hebben een bijzondere kijk op renoveren en dat ziet u terug in de praktijk. Want anders dan je van een aannemer verwacht, bouwt de KnaapenGroep niet alleen met stenen en cement. Ze renoveren fysiek én sociaal en investeren in een betere toekomst voor de bewoners van een wijk. Die sociale verantwoordelijkheid loopt als een rode draad door het bedrijf.

In deze functie zorg je zelfstandig als HR generalist voor de juiste organisatorische inrichting en ondersteuning van de Knaapen-bedrijven, zodanig dat deze optimaal bijdragen aan het realiseren van de mission statement, strategie en organisatiedoelstellingen.
Naast inhoudelijke vakkennis wordt dan ook veel van je sociale vaardigheden verwacht. En je krijgt ook de ruimte hiervoor, er is een open werkklimaat, waarin altijd ruimte is voor nieuwe ideeën en werkwijzen.

Het aanbod
 • Een uitdagende, informele en prettige werkomgeving binnen een groeiend bedrijf;
 • Uitzicht op een vast dienstverband;
 • Een afwisselende baan (32-40 uur/week) met veel ruimte voor creativiteit;
 • Een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (bijv. bonusregeling);
 • Een unieke bedrijfsfilosofie binnen het oudste familiebedrijf van Nederland;
 • Mogelijkheid tot het volgen van cursussen, opleidingen en een loopbaanplan.